Cựu cận vệ bất mãn hào hứng chơi với người kiếm nhiều tiền

Một người bảo vệ bất mãn trước đây đã yêu cầu giao dịch từ tổ chức Boston Celtics, Payton Pritchard, hiện rất hào hứng được làm việc với sự bổ sung giao dịch trái mùa của văn phòng chính từ mùa hè năm 2023, Kristaps Porzingis; với sự chia sẻ của Pritchard với Adam Himmelsbach…

Đọc thêm